Stawianie ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie plotki z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Plot PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastikowe na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balustrady PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenie Winylowe na plot i furtę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane balaski PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Reklamy